Học thiết kế đồ họa như nào cho hiệu quả?

Tôi phải học thiết kế đồ họa như nào? Đây là một trong những câu mình được hỏi nhiều nhất, cũng là băn khoăn của nhiều bạn sinh viên khi mới bước chân vào con đường thiết kế. Tất nhiên! Đó là một lĩnh vực mới mà bản thân chúng ta chưa có kinh nghiệm thì cảm giác đó hoàn toàn dễ hiểu, ngay cả mình cũng thế thôi. Bài viết này Xuân Huy sẽ chia sẻ những kinh nghiệm từ lúc mình mới bước chân vào lĩnh vực thiết kế đồ họa đến khi có được những thu nhập đầu tiên từ nghề thiết kế.

[Read more…]